top of page

Råd ved mistanke om skadeskyting

Skytters opptreden ved mistanke om dårlig skudd

  1. 1. Sitt i ro og observer

  2. 2. Merk hvor dyret forsvant

  3. 3. Merk av hvor skytter var og hvor

    4. dyret stod da vedkommende skjøt

  4. 5. Husk alder og kjønn av påskutt vilt

  5. 6. Tilkall ettersøksekvipasje

 

Jeger, jaktlag og jaktleder

Jaktlederen skal avslutte eventuell jakt på valdet til  ettersøket er avsluttet. Jaktlaget må delta i ettersøket etter ekvipasjens ønske. Når dyret er funnet eller ettersøket avsluttet kan jakten fortsette.

 

Skuddplassundersøkelse

Se etter blod/hår/beinrester i området dyret sto når det ble påskutt. Følg gjerne sporet ett lite stykke. Det er vanskelig å angi generelt hvor langt en skal følge etter påskutt dyr før ettersøksekvipasjen tilkalles. Men ikke ødelegg spor for et eventuelt ettersøk! Vær klar over bikkjas suverene evne til å påvise sportegn som hår og blod m.m.!

 

Ettersøket

Normalt er en ettersøksekvipasje på plass innen 1-2 timer. Jegeren må delta for å kunne påvise skuddsted, evt. blod mm. 

Ettersøk har ingen kostnad for jegeren utover den årlige avgiften.

§ 27 ”Ettersøksplikt, forfølgningsrett og avliving av såret storvilt” i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Direktoratet vil sterkt understreke plikten til å ettersøke storvilt som skadeskytes, og til å sørge for en rask og efektiv avlivning slik at unødige lidelser unngås. Ethvert skudd som løses mot storvilt bør jegeren anse som treff, og jegeren skal foreta undersøkelser i marka dersom dyret ikke faller for skuddet. Dersom det nnes noen som helst grunn til å anta at dyret kan være truffet, plikter jegeren og jaktlaget å ettersøke viltet på beste måte. Det er viktig at ettersøket planlegges nøye og med godkjente ettersøks ekvipasjer.

bottom of page